۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در ۳۵۰ شهر و چند هزار روستا ایجاد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، صادق عباسی شاهکوه اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت متولی هسته شبکه ملی اطلاعات