تست او تی دی ار

دستگاه تست او تی دی ار یک سری پالس های نوری را به داخل شبکه فیبری تزریق می نماید و همچنین انتهای شبکه فیبر نوری را از طریق شکست نوری تشخیص می دهد. این دستگاه از این طریق می تواند امپدانس کابل در حال تست را اندازه گیری نماید ، توان پالس های بازگشتی محاسبه می شوند و جمع می شوند و به صورت بازه ای از زمان در طول فیبر نوری برای ما به صورت نمودار ترسیم می شوند . از طریق یک دستگاه OTDR می شود طول و تضعیف یک فیبر نوری (شامل تکه های فیوژن شده و سر کابل ها )را محاسبه کرد. از طریق یک دستگاه OTDR می شود ایرادات ، از قبیل پارگی ها ، و تلفات توان فیبر را دید و محل آن را مشخص کرد .

اگر شما یک شبکه بیرونی در یک مسافت طولانی را نصب کرده باشید یا مفصلهایی بین کابلها داشته باشید شما باید یک تست OTDR برای چک کردن فیبر و درستی مفصلهای موجود انجام دهید.OTDR می تواند مفصل ها را بعد از اجرا ببیند و درستی عملکرد آن را تایید نماید. آن همچنین میتواند مسائل ناشی از نصب نادرست کابل ها را پیدا نماید. اگر شما بعد از قطع شدن کابل می خواهید اقدام به ترمیم کنید، تست OTDR به شما کمک می کند که محل قطع شدگی کابل را پیدا کنید و همچنین کیفیت نصب مفصل بر روی کابل را نیز تایید نمایید. در کابل فیبر نوری سینگل مود که از اتصال کانکتور آنها اطمینانی نیست، OTDR براحتی می تواند اتصالات بد را تشخیص دهد.