انجام مفصل بندی و فیوژن فیبرنوری – پروژه کنترل ترافیک تهران

پروژه کنترل ترافیک تهران

پیاده کردن نقشه کابل کشی فیبرنوری و انجام مفصل بندی و فیوژن فیبرنوری در کافوهای نصب شده در سطح تهران جهت بستر سازی فیبر نوری دوربین های مداربسته طراحی شده در منطقه.

فیوژن در پتچ پنل های نصب شده در کافو.

مفصل بندی فیبر نوری در چاله مفصل ها

تست او تی دی ار فیبرنوری